Υπηρεσίες

  • Επιγραφές όλων των τύπων φωτεινές ή μη
  • Πυλώνες
  • Αυτοκόλλητες επιγραφές κάθε είδους
  • Ανάγλυφα φωτεινά γράμματα από μέταλλο ή plexiglas με εσωτερικό φωτισμό με γυάλινα στοιχεία ΝΕΟΝ ή LED σε διάφορα χρώματα
  • Απλές επιγραφές μονής ή διπλής όψης
  • Ανάγλυφα γράμματα από μέταλλο (λαμαρίνα, μπρούτζο ή ανοξείδωτο) ή plexiglas
  • Πινακίδες γραφείων χαρακτές ή από διαφανές plexiglas
  • Κατασκευή και συντήρηση έργων τέχνης που λειτουργούν με ΝΕΟΝ
  • Ειδικές διαφημιστικές κατασκευές
  • Αμμοβολές κρυστάλλων με δημιουργία διαφόρων σχεδίων

Παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και συντήρηση στις κατασκευές μας.
Go to top