Υπηρεσίες

  • Επιγραφές όλων των τύπων φωτεινές ή μη

  • Πυλώνες

  • Αυτοκόλλητες επιγραφές κάθε είδους

  • Ανάγλυφα φωτεινά γράμματα από μέταλλο ή plexiglas με εσωτερικό φωτισμό με γυάλινα στοιχεία ΝΕΟΝ ή LED σε διάφορα χρώματα

  • Απλές επιγραφές μονής ή διπλής όψης

  • Ανάγλυφα γράμματα από μέταλλο (λαμαρίνα, μπρούτζο ή ανοξείδωτο) ή plexiglas

  • Πινακίδες γραφείων χαρακτές ή από διαφανές plexiglas

  • Κατασκευή και συντήρηση έργων τέχνης που λειτουργούν με ΝΕΟΝ

  • Ειδικές διαφημιστικές κατασκευές

  • Αμμοβολές κρυστάλλων με δημιουργία διαφόρων σχεδίων

Παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και συντήρηση στις κατασκευές μας.